Spelregels

Spelregels Beach Voetvolley Vogelwaarde

 1. Het speelveld, met de ondergrond zand, is 8 meter breed en 16 meter lang. In het midden van het speelveld hangt een net op 2.20 meter hoogte.
 2. De wedstrijden worden gespeeld door twee teams van 2 spelers (men mag eventueel gebruik maken van wisselspelers, met een maximum van 2). Een speler mag maar met 1 team deelnemen aan het toernooi.
 3. De poulewedstrijden duren 9 minuten. Er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft gewisseld. Bij extreme weersomstandigheden (ter beoordeling aan de wedstrijdleiding) wordt er elke 10 punten van speelhelft gewisseld.
 4. Indien een team niet op tijd aanwezig is, wordt de partij als verloren beschouwd en wint het andere team met 10-0.
 5. Per wedstrijd is 1 blessurebehandeling per team van maximaal 3 minuten toegestaan, met een maximum van 2 blessurebehandelingen per team tijdens het gehele toernooi. Bij het uitvallen van een team wegens blessure of andere oorzaak, vervallen alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden.
 6. Het spelen met een eigen bal is niet toegestaan.
 7. Het team aan de tentzijde mag beginnen met serveren. Elk team serveert om de beurt 5 keer achter elkaar. Daarnaast serveert ook binnen een team elke speler om de beurt 5 keer achter elkaar. Beide teams kunnen bij elke service een punt scoren. Indien de bal bij de service de netband raakt wordt er doorgespeeld.
 8. De service moet vanaf de grond achter de achterlijn worden getrapt. Het is toegestaan om vanaf een bergje zand te serveren.
 9. Na de service en gedurende de rally mag het ontvangende team de bal direct terugspelen. Elk team mag de bal minimaal één keer en maximaal twee keer naar elkaar overspelen.
 10. Alle lichaamsdelen, behalve armen en handen, mogen worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de bal méér dan één keer achter elkaar (hooghouden) te raken.
 11. Indien de bal in de lucht aan de kant van het eigen speelvak buiten de belijning komt, mag er doorgespeeld worden. Het is verder toegestaan om door te spelen als de bal het net aan de kant van het eigen speelvak raakt.
 12. De spelers mogen het net nooit raken. Indien dit tijdens de rally toch gebeurt, wordt de rally beëindigd en gaat het punt naar de tegenstander. Verder mogen de spelers wel onder het net over de lijn van het speelvak van de tegenstander komen, mits zij deze niet hinderen.
 13. Per speelronde beginnen en eindigen alle wedstrijden tegelijk. Het begin- en eindsignaal wordt door de wedstrijdleiding middels een geluidssignaal weergegeven.
 14. Een rally tijdens het eindsignaal moet worden afgespeeld en telt mee voor de puntentelling van de wedstrijd.
 15. Opzettelijk tijdrekken wordt bestraft. Het desbetreffende team zal, telkens dat dit geconstateerd wordt, 2 punten op hun saldo in mindering worden gebracht.
 16. Puntentelling:
  - gewonnen wedstrijd: 2 punten
  - wedstrijd gelijk: 1 punt
 17. Indien twee of meerdere teams in een poule met hetzelfde aantal punten eindigen, telt achtereenvolgens het doelsaldo, score voor en dan score tegen.

In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding.

DEELNAME OP EIGEN RISICO